Ocena stanu środowiska

Ocena stanu środowiska

17.02.2014Mateusz Dembek

W ramach  „Zawodowych horyzontów 5” w roku szkolnym 2013/ 2014 rozpoczęły się zajęcia „Ocena stanu środowiska” przygotowujące młodzież Technikum Ochrony Środowiska do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych „Ocena stanu środowiska” realizowane są w  następujących blokach tematycznych:  1. Jak ocenić wartość przyrody ożywionej i nieożywionej? 2. Czy stać nas na czystą wodę? Ile […]

więcej

Nabór na zajęcia w drugim półroczu

02.01.2014Mateusz Dembek

„Adobe InDesign w praktyce”  – zajęcia obejmują 40 godzin lekcyjnych, będą odbywać się w szkole w trakcie tygodnia ferii zimowych, przewidujemy nabór dla 2 grup po 9 osób.   „PhotoShop  w praktyce” – zajęcia obejmują 40 godzin lekcyjnych, będą odbywać się w szkole w trakcie tygodnia ferii zimowych, przewidujemy nabór dla 2 grup po 9 […]

więcej

„Multimedia w realizacji telewizyjnej”

02.12.2013Roman Starzyk

Kolejną grupą w projekcie EFS  to „Multimedia w realizacji telewizyjnej”. W ramach zajęć młodzież zapoznaje się z prawami rządzącymi filmem i planem filmowym oraz produkcją na potrzeby telewizji. Uczestnicy biorą udział w realizacjach filmowych i dziennikarskich na potrzeby szkolnej telewizji „TV Korytarz”, którą współtworzą wraz z grupą szkolnych dziennikarzy i fotoreporterów ‚e-kronikarze”. Programy informacyjne są […]

więcej
Homo Chemicus…

Homo Chemicus…

29.11.2013Mateusz Dembek

Oferta zajęć edukacyjnych „Homo Chemicus” realizowanych w ramach projektu „Zawodowe horyzonty 5” kierowana jest do uczniów technikum, którzy wybrali ścieżkę kształcenia chemicznego w zawodzie technik analityk. Forma tych zajęć edukacyjnych stwarza możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy, co gwarantuje tematyka modułów wykraczająca poza treści realizowane podczas zajęć lekcyjnych. Wyposaża uczniów w narzędzie do zaprojektowania swojej przyszłej kariery […]

więcej